Witamy w EDGE

Powierz swój biznes w odpowiedzialne ręce

EDGE SA jest podmiotem kompleksowo podchodzącym do problemów przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Każda organizacja przezywała lub będzie przeżywać kryzys. Kryzysy zaś są mniejsze i większe. Problematyka kryzysów w organizacjach jest i będzie coraz istotniejsza. Ostatnie lata to okres, w którym żyjemy coraz szybciej, a podstawowe słowo, które go opisuje to ZMIANA. Za zmianą zaś kroczy jeszcze jeden wyznacznik nowych czasów NIEPEWNOSĆ. Zmieniające się otoczenie i modele biznesowe. Wszechobecna i łatwo dostępna pełna informacja. Zawirowani w środowisku makroekonomicznym. To wszystko powoduje, iż jedynym sposobem do życia w nowych warunkach jest ich akceptacja.

Edge

EDGE jako idea połączeniu wielu aspektów związanych z zarządzaniem w sytuacjach zagrożenia niewypłacalnością jest kontynuacją pomysłów i idei powstałych w roku 2004. Głównym pomysłodawcą był Czesław Piotrowicz i grupa współpracujących z nim przyjaciół i partnerów. Pierwowzór pomysłu powstał w  2001-2004 w okresie restrukturyzacji w jednej z większych grup produkcyjnych w zachodniopomorskiem. Zderzając się bezpośrednio z problemami rynku, w sytuacji kiedy, całkiem normalne zawirowania rynkowe wywołują zachwianie kondycji, wtedy okazało się, iż jest jeszcze kilku innych wrogów (administracja, państwo, przepisy, barki informacyjne). Po wielu walkach i latach udało się formalnie zrestrukturyzować przedsiębiorstwo, ale miejsca dla niego na rynku już nie było.

Edge

Naszą misja pozostaje ratowanie przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w sytuacjach kiedy problemy są wynikiem agresywnego rynku i luki informacyjnej, a ich przetrwanie może być znaczącym wkładem w poprawę ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Wierzymy głęboko w sens i pozytywne efekty tzw. polityki drugiej szansy.
W ciągu 3 lat chcemy uzyskać czołową pozycję w kraju wśród firm inwestycyjno-doradczych specjalizujących się w tzw. „distressed assets”.

Edge

Ze względu na projektowy charakter naszej działalności współpracujemy na zasadzie konkretnego przypadku z wieloma fantastycznymi ludźmi z wielu dziedzin – prawa, zarządzania, wyceny, rynku kapitałowego oraz specjalistami technicznymi w zakresach danego projektu. Wszystkich z nich cechuje jedna wspólna cecha – pasja w dziedzinie, którą się zajmują. Administracyjnym zarządzającym i koordynatorem projektów jest Czesław Piotrowicz. Absolwent kierunków zarządzania, rachunkowości, prawa, ale przede wszystkim praktyk. Pasjonat restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w szczególności z wykorzystaniem instrumentarium prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Edge

Posiadamy doświadczenie w wielu branżach. W ciągu ostatniego roku uczestniczyliśmy w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców z sektorów takich jak zarządzania nieruchomościami, działalności deweloperskiej, produkcji materiałów dla budownictwa, produkcji mebli, e-commerce, usług budowalnych, usług doradczych z zakresu marketingu i IT. Naszą specjalnością są projekty średniej skali, w których dość szybko można wdrożyć programy naprawcze i/lub zrestrukturyzować źródła finansowania. Typowa wielkość projektu to przedsiębiorcy uzyskujący od 2- 70 milionów złotych przychodu rocznego. W zależności jednak od specyfiki każdego projektu, pracowaliśmy także z projektami ok. 1 miliona przychodów jak i takimi, które osiągały ponad 100 milionów.

Edge

W celu pełnej komplementarności świadczonych przez nas usług oraz dla ciągłego rozwoju pozyskanego grupie specyficznego know-how, działalność nasza prowadzona jest w formule grupy kapitałowej, w której poszczególne spółki zależne specjalizują się w wybranym odcinku szerokiego spektrum procesów restrukturyzacyjnych. Każdy z podmiotów zależnych prowadzi niezależną wyodrębnioną działalność w ramach swojego sektora, będąc jednak w projektach grupy elementem specjalistycznym w opracowywaniu planów działania dla projektów realizowanych na poziomie EDGE SA.

Edge
fotka

JESTEŚMY, ABY CI POMÓC

Jako podmiot o charakterze doradczym – doradztwo pozostaje jednym z dwóch naszych podstawowych źródeł dochodu. Usługi doradcze świadczymy najczęściej w oparciu o stawki godzinowe, a ewentualne wspólne realizacje rozbudowujemy o dodatek zależny od sukcesu. Usługi swoje kierujemy do praktycznie wszystkich uczestników procesów restrukturyzacyjnych od szerokiego spektrum właścicieli (w tym podmiotów zainteresowanych przejęciami), poprzez zarządzających a na wierzycielach kończąc. Doradzamy i współuczestniczymy przy transakcjach realizowanych w warunkach zagrożenia niewypłacalnością lub w ramach procedur upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. W ramach szerokiego spektrum świadczonych usług współpracujemy z szeroką bazą biegłych rzeczoznawców z terenu całej Polski z wielu dziedzin specjalistycznych związanych z problemami podmiotów zagrożonych niewypłacalnością.

Kim jesteśmy?

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Ze względu na projektowy charakter naszej działalności współpracujemy na zasadzie konkretnego przypadku z wieloma fantastycznymi ludźmi z wielu dziedzin – prawa, zarządzania, wyceny, rynku kapitałowego oraz specjalistami technicznymi w zakresach danego projektu. Wszystkich z nich cechuje jedna wspólna cecha – pasja w dziedzinie, którą się zajmują.